Advies

Shore is gespecialiseerd in het analyseren en bewerken van data. We kijken met een frisse blik naar andermans data en zijn kritisch, eerlijk en transparant met betrekking tot onze eigen meetgegevens.

Hierbij speelt mee dat we met onze kustwaterbouwkundige ingenieurs de expertise in huis hebben om op basis van metingen en modelberekeningen zinvolle uitspraken te doen. We zien het duidelijk overbrengen van de conclusies naar de verschillende soorten toehoorders als een essentieel onderdeel hiervan.

Zwemveiligheid

Wij zijn zwemveiligheid experts. Door onze kennis van de brandingszone en jarenlange samenwerking met lifeguards beheersen we de ins en outs van zwemveiligheidsaspecten langs de kust.
Wij streven naar het verbeteren van de zwemveiligheid door lifeguards hulpmiddelen te bieden en de awareness van strandbezoekers te verhogen.
We hebben een succesvolle aanpak ontwikkeld voor:

  • het maken van een prognose van de zwemveiligheid
  • het verhogen van de zwemveiligheid

Van data analyse naar een antwoord

Data wordt pas waardevol als het inzicht of antwoorden bie dt op uw vragen.
Data kan van u zijn, openbaar toegankelijk, data van derden of data door Shore voor u verzameld.
Wij vertalen die data naar antwoorden op uw vragen.

Bel of e-mail voor vrijblijvende informatie en mogelijkheden

Gerelateerde projecten