Metingen ondieptes Houtribdijk

In het kader van de versterking van de Houtribdijk (Markerwaarddijk) tussen Enkhuizen en Trintelhaven, heeft Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud in het voorjaar van 2016 aan Shore de opdracht gegeven tot het in kaart brengen van de bodemligging aan de markermeerzijde van de Houtribdijk.

Van het gebied ten zuiden van de Houtribdijk zijn enkel historische gegevens van de bodemligging beschikbaar. Voor het ontwerp van de versterking van de Houtribdijk was een actuele bodemligging nodig, vooral van de eerste 100 m (gerekend vanaf de teen van de dijk) en het gebied tussen de luwtedammen (ook wel 'de Hockeysticks' genaamd).

Shore heeft in maart 2016 de metingen uitgevoerd om de bodemligging in kaart te brengen. Hiervoor is van te voren een raaienplan opgesteld in samenspraak met Rijkswaterstaat.

Gerelateerde projecten