Innovatie


Binnen Shore wordt er altijd gezocht naar optimalisatie van het bestaande aanbod van diensten. Wanneer er voldoende mogelijkheid is om te optimaliseren zetten wij dit om in een innovatietraject om een mogelijkheid ook daadwerkelijk te realiseren.

Innovatie kan worden ingegeven op basis van onze eigen ervaringen, maar wij gaan ook graag aan de slag met uw vraagstukken. Bovendien zijn wij ook nauw verbonden met de TU Delft, waardoor wij ook regelmatig zijn betrokken bij vooruitstrevende onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden. De afgelopen jaren hebben wij op deze manier meerdere innovatietrajecten doorlopen in samenwerking met als laatste voorbeeld de UAV LiDAR.

Gerelateerde projecten