Calamiteit Heijen

Ondersteuning calamiteit Heien door combinatie waterbouwkundige kennis en slagkracht op meetkundig vlak

Net voor het eind van 2016 heeft een binnenvaartschip de stuw bij Grave dusdanig beschadigd dat deze niet meer functioneerde. Dit resulteerde in grote waterstandszakkingen stroomopwaarts in de Maas met als gevolg dat een aantal woonboten in de Rijksvluchthaven bij Heien droog kwamen te liggen. Om dit op te lossen wilde Rijkswaterstaat een mobiele dijk plaatsen die de haven af zou sluiten en vervolgens het waterpeil verhogen. Shore is vanaf het begin betrokken geweest en heeft met adviezen en metingen bijgedragen aan de succesvolle afronding van deze urgente operatie. Door de combinatie van waterbouwkundige kennis en meetinstrumenten kon er doelgericht en snel data worden verzameld in situaties waar dit nodig was. Door deze data direct te verwerken en het vermogen om deze ook te interpreteren, kon Shore Rijkswaterstaat heel gericht van dienst zijn. Bij dit project is gebruik gemaakt van de: UAV-LiDAR, Survey-Jetski en andere vaartuigen voor visuele inspectie van de dijk op piping.

Gerelateerde projecten