UAV LiDAR Kieftenvlak

Inzet innovatieve UAV-LiDAR voor accurate volumebepaling in duingebied met veel vegetatie

In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Shore in januari 2017 een pilot project uitgevoerd in een kwetsbaar en zeer waardevol duingebied bij Heemskerk: het Kieftenvlak. In deze pilot zijn de mogelijkheden van de UAV-LiDAR in relatie tot fotogrammetrie in dit type terrein uitvoerig onderzocht met behulp van validatiedata. Belangrijkste aandachtspunten hierbij waren het vermogen om het grondoppervlak onder vegetatie te kunnen meten en de mate waarin het mogelijk was de hoogte van de vegetatie te bepalen aan de hand van de data.

Op basis van dit project is gebleken dat de UAV-LiDAR uitermate geschikt is voor duingebieden met veel vegetatie en dat deze combinatie in tegenstelling tot fotogrammetrie wel in staat is een accurate bepaling van het grondoppervlak te geven. Direct gevolg hiervan is dat ook volumebepalingen veel accurater zijn.

Gerelateerde projecten

<