Pilot UAV LiDAR Oudewater

In het voorjaar van 2017 heeft Shore een UAV-LiDAR survey uitgevoerd van een waterkering bij Oudewater in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Deze survey was onderdeel van een pilot project en had als primaire doel te inventariseren hoe accuraat de UAV-LiDAR presteert ten opzichte van fotogrammetrie bij volumebepalingen van objecten onder dichte grasbekleding. Dit project is bovendien aangegrepen om te onderzoeken in welke mate de data meerdere doelen zou kunnen dienen in het kader van multifunctioneel gebruik van data.

Gerelateerde projecten