Pilot UAV LiDAR slibmotor

UAV-LiDAR survey van lastig begaanbaar intergetijdengebied met weinig contrast

Februari 2017 heeft Shore een UAV-LiDAR survey uitgevoerd van de Slibmotor iets ten noorden van Harlingen. Dit betreft een lastig begaanbaar intergetijdengebied met weinig contrast wat fotogrammetrie een ongeschikt alternatief maakt. Met de UAV-LiDAR was Shore echter toch in staat een accurate meting van de hoogteligging van het gebied te doen en tevens een gedetailleerde orthofoto op te leveren welke gebruikt zullen worden in verschillende onderzoeksprojecten. Om de ingewonnen data te verifiëren is er tevens op verschillende plekken in het gebied validatiedata ingewonnen.

Gerelateerde projecten