Metingen ondieptes Markermeerdijken

In het kader van de versterking van de Markermeerdijken op het traject Hoorn - Durgerdam heeft de Alliantie Markermeerdijken (HHNK en Boskalis) aan Shore de opdracht gegeven tot het in kaart brengen van de bodemligging in de ondiepe zone voor een aantal dijksecties.
In juli 2016 heeft Shore de metingen uitgevoerd om de bodemligging in kaart te brengen. Hiervoor is van te voren een raaienplan opgesteld in samenspraak met Boskalis.

Gerelateerde projecten