Metingen

Wij voeren een scala van hoge resolutie metingen uit aan de kust, waterwegen, keringen, meren, duinen en havens waarvoor maatwerk en inventiviteit vereist zijn. Het bedrijf is ingericht om dit flexibel en professioneel te kunnen plannen en uitvoeren. We zorgen dat -indien gewenst- extra metingen rond extreme situaties, bijvoorbeeld een storm of een hoge rivierwaterstand, mogelijk zijn.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we niet stoppen met meten bij de grens van land en water. Daarbij zijn we kritisch en transparant over de nauwkeurigheid en methodiek van onze metingen.

Onze range van meetsystemen kunnen we inzetten afhankelijk van de doelen. Van snel, vlakdekkend, hoge resolutie data met drones en de jetski, tot millimeter nauwkeurig op één specifiek punt of profiel. Hieronder een overzicht van het type metingen dat wij uitvoeren.
First slide

Sediment bemonstering

We brengen sediment karakteristieken in kaart d.m.v. bemonstering en analyse. Regelmatig voeren wij de bemonstering uit in combinatie met een aantal andere metingen ten behoeve van monitoringscampagnes. Ook voor de fieldsite investigations is dit een veel uitgevoerde meting en analyse.

First slide

Golf, getij, waterstand, saliniteit en stromingsmetingen

We voeren over de hele wereld maatwerk metingen uit op het gebied van stroming, debiet, golf, getij en waterstand, watertemperatuur en saliniteit.
First slide

Topografie metingen

Wij voeren hoge resolutie punt, profiel en vlakdekkende topografische metingen uit ten behoeve van onderzoek, beheer en onderhoud. Volumemetingen op stranden, stuifschermen, overslagterreinen en duingebieden behoren tot onze kernwerkzaamheden.
We zetten daarvoor RTK GPS in, op verscheidene inventieve platformen. Ook zetten we onbemande luchtvaartuigen in bij gebieden met grote hoogteverschillen en moeilijke/beperkte toegankelijkheid. Kijk voor meer info bij Aerial Imaging & Surveys voor metingen met drones of neem vrijblijvend contact op
First slide

Bathymetrie - Hydrografie

Het bemeten van de bodemligging onder het wateroppervlak is onze core business. We zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van de bodemligging in ondiepe, lastig te bereiken gebieden van kusten, oevers, meren en waterwegen.

We doen dit binnen monitoringscampagnes van pilot projecten en wetenschappelijk onderzoek. Maar ook voor beheer, onderhoud en in- en uitpeilingen van baggerwerkzaamheden.

First slide

Gerelateerde projecten