Metingen Texel

De Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt de komende jaren versterkt zodat de inwoners van Texel de komende jaren weer veilig kunnen wonen. Voor de Combinatie Tessel heeft Shore verschillende metingen verricht om de bodemligging bij de waddenzeedijk in kaart te brengen. In augustus 2016 voerde Shore een nulmeting uit van de ondiepe delen voor de waddenzeedijk en in april 2017 heeft Shore metingen uitgevoerd om de bodemligging rond de aanlanding Dijkmanshuizen in kaart te brengen alsmede de teenlijn van deze steenbestorting te bepalen. Ook heeft Shore op diezelfde dag metingen uitgevoerd rond de hevelleiding welke werd aangelegd voor de Pilot "Kokkelteelt polder Wassenaar" op Texel.

Gerelateerde projecten