Westerschelde - Bodemligging & stroming

Op de Kapellebank in de Westerschelde vindt onderzoek plaats naar de morfo- en hydrodynamica van het plaat-geul systeem. Shore bracht de bodemligging en ruimtelijke stromingspatronen in beeld. We gebruikten ons jetski meetsysteem in combinatie met een dual frequency echosounder. Meer dan 20 GPS drifters brachten de wervelingen op de rand van de plaat en de geul in kaart. De TU Delft plaatste verschillende in-situ instrumenten die stroming, waterstand en sediment concentratie maten. Tevens werd de TU Delft drone ingezet om de wervelende sediment wolken en GPS drifters te filmen en analyseren.

Gerelateerde projecten