UAV LiDAR Kieftenvlak

Inzet innovatieve UAV-LiDAR voor accurate volumebepaling in duingebied met veel vegetatie

Lees meer

drone icon

UAV LiDAR

Shore zet een Unmannend Aerial Vehicle (UAV) met een laserscanner en camera in voor datainwinning van lastig begaanbare gebieden of objecten, zodat u toch kan worden voorzien in uw databehoefte.
Lees meer
drone icon

Metingen

Wij voeren een scala van hoge resolutie metingen uit aan de kust, waterwegen, keringen, meren, duinen en havens waarvoor maatwerk en inventiviteit vereist zijn.
Lees meer
drone icon

Monitoring

Monitoring staat voor ons voor het nauwgezet volgen van een ontwikkeling en beslaat meer dan alleen metingen uitvoeren. Het doel is altijd inzichtelijk maken hoe een gebied ontwikkelt en of uw doelen worden behaald.
Lees meer
drone icon

Advies

Binnen Shore is zowel waterbouwkundige kennis als kennis over de inwinning en verwerking van data aanwezig. Hierdoor kunnen wij opdrachtgevers van gedegen advies voorzien bij datagedreven vraagstukken.
Lees meer
drone icon

Data analyse

Data wordt pas waardevol als het inzicht of antwoorden biedt op uw vragen. Data kan van u zijn, openbaar toegankelijk, data van derden of data door Shore voor u verzameld. Wij vertalen die data naar antwoorden op uw vragen.
Lees meer
drone icon

Innovatie

Ondanks ons huidige aanbod van vooruitstrevende diensten begrijpen wij dat u wellicht tegen uitdagingen aanloopt waar op dit moment geen oplossing voor is. Wij worden getriggerd door dit type uitdagingen en gaan graag met u op zoek naar een passende oplossing.
Lees meer

Vacature Surveyor Internationaal

Wij zijn op zoek naar een surveyor! En dit is hoe onze huidige surveyor zijn functie omschrijft: Je vindt het heerlijk om buiten in de natuur, vaak samen met iemand die jij aanstuurt, metingen te doen hier in Nederland, maar ook regelmatig in het buitenland. Met een LiDAR drone boven een uitgestrekt duingebied, met een jetski in een intergetijdengebied of met de diverse andere geavanceerde meettechnieken die wij bij Shore aan klanten aanbieden. Jij staat boven de techniek, en bent er zeker van dat je alles juist kan configureren zodat er achteraf geen verrassingen op kantoor komen...

Lees meer


Heijen

16-januari-2017
Ondersteuning calamiteit Heijen door combinatie waterbouwkundige kennis en slagkracht op meetkundig vlak
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Lees meer

Publicaties

Januari 2017
Delftse startup ShoreMonitoring helpt om woonboten Gennep los te krijgen Als gevolg van de beschadigde stuw in de Maas bij Grave is het waterpeil bij de Haven van Heijen/Gennep gedaald, waardoor woonboten scheef liggen en sommige water maken. ENGINEERINGNET.NL - Met behulp van een jetski heeft het Delftse startup-bedrijf ShoreMonitoring de ondieptes rondom de woonboten, de havenmonden en de plas in kaart gebracht. Met deze informatie kan Rijkswaterstaat, met behulp van een andere startup Mobiele Dijken, een tijdelijke dijk aanleggen om meer water in de haven vast te houden. Omdat het waterpeil laag staat, is een jetski een slimme manier om de situatie onder water precies in kaart te brengen. Op vrijdag 13 januari is om de haven een tijdelijke dijk van 7 meter breed, 3,5 meter hoog en 76 meter lang aangelegd, waarna extra water in de haven gepompt kon worden. De woonboten zijn versleept naar een veiliger plek.

Lees meer op engineeringnet.eu